Zbieranek, P. (2020). Aktywność kobiet w ramach społeczeństwa obywatelskiego w świetle nierówności płciowych. Wyniki badań aktywnych gdańszczanek. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6285