Załęcki, J. (2020). Kobiece elektoraty partyjne w Gdańsku na osi podziałów politycznych. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6289