Szymańska, A. (2020). Kultura jako przestrzeń aktywności obywatelskiej kobiet. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6293