Daszkiewicz, W. (2022). Kultura i cywilizacja – meandry znaczeniowe. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(1). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6760