Skudrzyk, P. (2022). Sacrum w sztuce życia. Panteistyczne rozważania na bazie historiozofii Arnolda J. Toynbee’ego. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(1). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6762