Wróblewski, M. (2022). Sztuka w światopoglądzie Jerzego Prokopiuka. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(1). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6763