Ulanowski, K. (2021). Rytuały sprawowania władzy. Przedstawienia „ubóstwionego” króla w tradycji Mezopotamii. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(1). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6764