Kaźmierczyk, Z. (2021). Teologiczny wymiar filmowych tekstów kultury rosyjskiej Pawła Łungina. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(1). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6765