Synowiec-Piłat, M., & Mianowski, J. (2021). Wprowadzenie. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(2-3), 5–7. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7133