Kasprzak, T. (2021). Doświadczenie sprzężonej niepełnosprawności sensorycznej: perspektywa socjologiczna. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(2-3), 29–44. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7135