Choińska, A. K. (2021). Zastosowanie koncepcji kapitału Pierre’a Bourdieu do klasyfikacji czynników społecznych wpływających na zdrowie psychiczne młodzieży szkolnej. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(2-3), 45–63. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7137