Mianowski, J. (2021). Życie (nie)codzienne z chorobą nowotworową i po jej remisji. Perspektywa uczestników OnkoMarszu Granicami Polski. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(2-3), 64–87. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7138