Kaczmarek, K. M. (2021). Ewolucja religii. Podejście syntetyczne. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(2-3), 91–107. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7139