Niechciał, P. (2021). Architektura jako narzędzie promowania nacjonalizmu w Republice Tadżykistanu. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(2-3), 108–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7140