BIERNACKA, M. Rządomyślność w społeczeństwie wielokulturowym, czyli o sprawowaniu władzy nad zróżnicowaniem. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 61–71, 2018. DOI: 10.26881/maes.2018.3.05. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2761. Acesso em: 28 wrz. 2023.