Dobrzeniecki-Łukasiewicz, Roland. 2018. „Domy Bezdomne, Adaptacja Wybranych Przestrzeni Przez Osoby Bezdomne”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 19 (4), 53-77. https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.03.