Biskupska, Kamilla. 2018. „«Miasto to Jak Mieszkanie. Nasze». Powojenne Strategie Oswajania Miast Ziem Zachodnich I Północnych Na przykładzie Wrocławia”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 19 (4):129-48. https://doi.org/10.26881/maes.2018.4.07.