Krzymiński, Dominik. 2018. „Dyskusja Na Otwarcie Tomu: Wokół Governmentality”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 19 (3):11-29. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.02.