Biernacka, Maja. 2018. „Rządomyślność W społeczeństwie Wielokulturowym, Czyli O Sprawowaniu władzy Nad zróżnicowaniem”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 19 (3):61-71. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.05.