Świrek, Krzysztof. 2018. „Urządzanie Poza Funkcją Pana: Neoliberalna Racjonalizacja władzy a Kryzys Autorytetu Symbolicznego”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 19 (3):124-41. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.09.