Czynszak, Paweł. 2018. „Recenzja książki Remigiusza Ryzińskiego «Foucault W Warszawie»: Remigiusz Ryziński, 2017, Foucault W Warszawie, Warszawa: Dowody Na Istnienie, Ss. 218”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 19 (3):265-69. https://doi.org/10.26881/maes.2018.3.17.