Synowiec-Piłat, Małgorzata, Michał Jędrzejek, i Anna Pałęga. 2018. „Magia Food Pornu. Próba Rekonstrukcji Etiologii Zjawiska”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 19 (2):83-101. https://doi.org/10.26881/maes.2018.2.05.