Kajdanek, Katarzyna. 2018. „Deindywiduacja Jako Pragnienie Miejskiej tożsamości. O Znaczeniu Uczestnictwa W Wielkich Miejskich Wydarzeniach Kulturalnych Na przykładzie Ceremonii Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury (ESK Wrocław 2016)”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 19 (1):163–177. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.11.