Stanisz, Agata. 2019. „Społeczno-Kulturowe Praktyki Produkcji, Dystrybucji I słuchania soundscape’ów”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (2):83–105. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3671.