Baranowski, Mariusz. 2019. „Dobrobyt społeczny W Usieciowionej Technologicznie Gospodarce: Przykład Sharing Economy”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (3):25–42. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3915.