Kryszczuk, Maciej, i Kamil Szymański. 2019. „Komputery W środowisku Pracy: Historyczny Zarys Procesu Informacjonalizacji”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (3):120–140. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3920.