Obracht-Prondzyński, Cezary, i Paweł Łuczeczko. 2019. „Wielokulturowość Gdańska – Problem, Szansa Czy Ryzyko?”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (4):107–121. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4218.