Michałowski, Lesław. 2019. „Trzy Wymiary tożsamości Miasta”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (4):25–37. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4224.