Mendel, Maria. 2019. „Miejskie Widma. Przeszłość Jako Klucz Do Zrozumienia teraźniejszości”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (4):83–106. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4227.