Grabowski, Tomasz, Krzysztof Stachura, i Piotr Zbieranek. 2019. „Wspólnota różnorodności – Co łączy, a Co Dzieli współczesnych gdańszczan”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (4):38–55. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4228.