Miller, Anna. 2019. „Odkrywając Ukryte. Spacery Po mieście Jako narzędzie Animacji tożsamości”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (4):152–154. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4229.