Knera, Jakub. 2019. „Mikrotożsamość. Jak Aktywnie Poszukiwać Dzielnicowego Genius Loci?”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (4):155–157. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4231.