Szczepański, Jakub. 2019. „Ceglana tożsamość. Dziedzictwo Materialne Jako Rdzeń gdańskich tożsamości”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 20 (4):148–151. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4232.