Potulski, Jakub. 2020. „Emile Durkheim O państwie I Polityce – Socjologia Emile’a Durkheima I Problemy Transformacji społecznej”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 21 (1):76-95. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4516.