Warmińska-Zygmunt, Katarzyna. 2020. „Jak Powstają Nowe Narody, Czyli O Nation-Making. Przykład Kaszubski”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 21 (1):59-75. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4517.