Mazurek, Monika. 2020. „Polityka Wobec mniejszości W Polsce”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 21 (1):46-58. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4519.