Abramowicz, Marta, Beata Bykowska-Godlewska, i Anna Strzałkowska. 2021. „Postawy młodzieży Akademickiej Wobec Celibatu I Posiadania Dzieci Przez księży Rzymskokatolickich”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 21 (2):10-27. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5813.