Żółtowski, Marcin. 2021. „Refleksje I doświadczenia Z Pracy Asystenta Rodzin Romów rumuńskich Ds. Edukacji”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 21 (2):88-101. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5817.