Obracht-Prondzyński, Cezary, i Piotr Zbieranek. 2020. „Wstęp: Twórzmy Warunki Do działania Dla Aktywnych Kobiet”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 21 (3). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6283.