Załęcki, Jarosław. 2020. „Kobiece Elektoraty Partyjne W Gdańsku Na Osi podziałów Politycznych”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 21 (3). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6289.