Szymańska, Aleksandra. 2020. „Kultura Jako Przestrzeń aktywności Obywatelskiej Kobiet”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 21 (3). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6293.