Daszkiewicz, Wojciech. 2021. „Kultura I Cywilizacja – Meandry Znaczeniowe”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 22 (1). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6760.