Wróblewski, Michał. 2022. „Sztuka W światopoglądzie Jerzego Prokopiuka”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 22 (1). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6763.