Ulanowski, Krzysztof. 2021. „Rytuały Sprawowania władzy. Przedstawienia «ubóstwionego» króla W Tradycji Mezopotamii”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 22 (1). https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6764.