Synowiec-Piłat, Małgorzata, i Jacek Mianowski. 2021. „Wprowadzenie”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 22 (2-3):5-7. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7133.