Kasprzak, Tomasz. 2021. „Doświadczenie sprzężonej niepełnosprawności Sensorycznej: Perspektywa Socjologiczna”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 22 (2-3):29-44. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7135.