Choińska, Agnieszka K. 2021. „Zastosowanie Koncepcji kapitału Pierre’a Bourdieu Do Klasyfikacji czynników społecznych wpływających Na Zdrowie Psychiczne młodzieży Szkolnej”. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica 22 (2-3):45-63. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7137.