Skowrońska, M. (2018) „Dynamika i zróżnicowanie praktyk przyjmowania gości na przykładzie poznańskiej klasy średniej”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(4), s. 11-32. doi: 10.26881/maes.2018.4.01.