Dobrzeniecki-Łukasiewicz, R. (2018) „Domy bezdomne, adaptacja wybranych przestrzeni przez osoby bezdomne”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(4), s. 53-77. doi: 10.26881/maes.2018.4.03.