Biskupska, K. (2018) „«Miasto to jak mieszkanie. Nasze». Powojenne strategie oswajania miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia”, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(4), s. 129–148. doi: 10.26881/maes.2018.4.07.